קבוצת אגן – איכות סביבה ייזום ושירותים

קבוצת חברות יזמית לתחום המסחר והשירותים בעולם איכות הסביבה בישראל.
לקבוצה מספר חברות בנות בתחום איכות הסביבה והטכנולוגיה.
החברה בתהליך שינוי שם אשר בעבר נקראה ויאינדיה בעמ ח.פ. 514074269