ויאינדיה בע"מ – שירותים, טכנולוגיה ואחזקות בתחומי איכות הסביבה

קבוצת חברות יזמית לתחום המסחר והשירותים בעולם איכות הסביבה בישראל.
לקבוצה מספר חברות בנות בתחום איכות הסביבה והטכנולוגיה.
ח.פ. 514074269