מ.א.י – תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל

מ.א.י – תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל

מ.א.י יזמה בישראל בישראל מערך איסוף לציוד אלקטרוני ישן למיחזור, שימוש חוזר והשבה בכפוף לרישיון ממשלתי מהמשרד להגנת הסביבה "כגוף יישום מוכר" בהתאם להוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד אלקטרוני חשמלי ובסוללות התשע"ב – 2012.

מ.א.י פועלת באופן מרובה ערוצים תוך שימוש בתשתיות קיימות, ייעול תהליכים לוגיסטיים והפחתת נזקי סביבה עקיפים. מ.א.י מובילה לשינוי תפיסתי ציבורי לפסולת אלקטרונית מזהמת כנחלת הפרט, ושינוי תפיסתי כלכלי להפנמת עלויות הטיפול לפתחם של המזהמים.
מ.א.י מקדמת בישראל תהליכי מיחזור טכנולוגים לפסולת ציוד אלקטרוני, מנהלת מערכי איסוף, מימון, מיון,  דיווח ותיעוד מתקדמים.

מ.א.י – תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל בע"מ  – ח.פ. 514860279

www.mai.org.il